preskoči na sadržaj

Osnovna škola-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj- Portole

 

 

 

ZAKLJUČAK

s 49. sjednice Školskog odbora Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, održane elektroničkim putem,  dana 13.3.2020. godine s početkom u 8:00 sati.

U tijeku e-sjednice svoj odgovor su dali: Aleksander Krt, Ivana Kmet, Barbara Vežnaver Antonac, Eda Antonac, Dolores Muhvić ,Claudio Stocovaz i Paolo Nežić.

Telefonskim putem odgovor je dao Claudio Stocovaz, zbog nemogućnosti slanja e-maila, što se unosi u zapisnik.

Ispis e-mail korespondencije prilaže se ovom zapisniku.

 

Predloženi dnevni red poslan je članovima Školskog odbora u pozivu te glasi:

 

 1. Verifikacija zapisnika 48. sjednice Školskog odbora
 2. Davanje prethodne suglasnosti za zapošljavanje Sandra Borčića na radno mjesto učitelja matematike i fizike do pet mjeseci
 3. Davanje prethodne suglasnosti za poništenje raspisanog natječaja iz engleskog jezika zbog trenutne situacije vezano za pandemiju Coronavirusa
 4. Razno

 

 

Ad. 1.

Pod točkom 1., nitko od prisutnih članova Školskog odbora nije uložio primjedbu na zapisnik s prethodne sjednice, te je dnevni red usvojen. Suglasnost su dali Aleksander Krt, Ivana Kmet, Claudio Stocovaz, Barbara Vežnaver Antonac, Eda Antonac, Dolores Muhvić i Paolo Nežić.

 

Ad. 2.

Po drugoj točki dnevnog reda, Školski odbor daje prethodnu suglasnost na zapošljavanje sandra Borčića na radno mjesto učitelja matematike i fizike.

Suglasnost dali su Aleksander Krt, Ivana Kmet, Claudio Stocovaz, Barbara Vežnaver Antonac, Eda Antonac, Dolores Muhvić i Paolo Nežić.

Školski odbor donosi  Odluku o prethodnoj suglasnosti za zapošljavanje.

 

Ad. 3.

                Po trećoj točki dnevnog reda, Školski odbor daje prethodnu suglasnost na poništenje natječaja iz engleskog jezika zbog trenutne situacije vezano za pandemiju Coronavirusa.

Suglasnost dali su Aleksander Krt, Ivana Kmet, Claudio Stocovaz, Barbara Vežnaver Antonac, Eda Antonac, Dolores Muhvić i Paolo Nežić.

Školski odbor donosi  Odluku o prethodnoj suglasnosti za zapošljavanje.

Ad 4.

 

Pod točkom Razno ravnateljica je obavijestila Školski odbor da zbog poništenja natječaja za radno mjesto učitelja/ice engleskog jezika , sklopit će se ugovor o radu do 60 dana sa Ilirianom Pantina radi obavljanja poslova koji ne trpe odgodu.

 

49. sjednica Školskog odbora završila je u 9:00 sati.

 

 

 

 

s 48. sjednice Školskog odbora Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, održane elektroničkim putem,  dana 13.3.2020. godine s početkom u 8:00 sati.

 

Predloženi dnevni red poslan je članovima Školskog odbora u pozivu te glasi:

 1. Verifikacija zapisnika 47. sjednice Školskog odbora
 2. Davanje prethodne suglasnosti za zapošljavanje Maje Markežić na radno mjesto pomoćnika u nastavi
 3. Razno

Ad. 1.

Pod točkom 1., nitko od prisutnih članova Školskog odbora nije uložio primjedbu na zapisnik s prethodne sjednice, te je dnevni red usvojen. S

Ad. 2.

Po drugoj točki dnevnog reda, Školski odbor daje prethodnu suglasnost na zapošljavanje Maje Markežić na radno mjesto pomoćnika u nastavi na određeno vrijeme.

 

Školski odbor donosi  Odluku o prethodnoj suglasnosti za zapošljavanje.

Ad. 3.

               Pod točkom Razno nije bilo prijedloga.

48. sjednica Školskog odbora završila je u 9:00 sati.

 

ZAKLJUČAK

s 47. sjednice Školskog odbora Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, održane elektroničkim putem,  dana 4.3.2020. godine s početkom u 8:00 sati.

 

Predloženi dnevni red poslan je članovima Školskog odbora u pozivu te glasi:

 1. Verifikacija zapisnika 46. sjednice Školskog odbora
 2. Davanje prethodne suglasnosti za zapošljavanje Zdravke Prnić na radno mjesto učiteljice kemije na određeno vrijeme od 8 sati tjedno
 3. Razno

Ad. 1.

Pod točkom 1., nitko od prisutnih članova Školskog odbora nije uložio primjedbu na zapisnik s prethodne sjednice, te je dnevni red usvojen. 

Ad. 2.

Po drugoj točki dnevnog reda, Školski odbor daje prethodnu suglasnost na zapošljavanje Zdravke Prnić na radno mjesto učiteljice kemije na određeno vrijeme od 8 sati tjedno.

Školski odbor donosi  Odluku o prethodnoj suglasnosti za zapošljavanje.

Ad. 3.

               Pod točkom Razno nije bilo prijedloga.

47. sjednica Školskog odbora završila je u 9:00 sati.

 

ZAKLJUČAK

s 46. sjednice Školskog odbora Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, održane elektroničkim putem,  dana 24.2.2020. godine s početkom u 9:00 sati.

 

Predloženi dnevni red poslan je članovima Školskog odbora u pozivu te glasi:

 

 1. Verifikacija zapisnika 45. sjednice Školskog odbora
 2. Suglasnost na sporazumni raskid ugovora o radu na neodređeno vrijeme 
 3. Razno

Ad. 1.

Pod točkom 1., nitko od prisutnih članova Školskog odbora nije uložio primjedbu na zapisnik s prethodne sjednice, te je dnevni red usvojen. 

Ad. 2.

Po drugoj točci dnevnog reda, Školski odbor daje svoju suglasnost na sporazumni raskid ugovora o radu na neodređeno vrijeme 

Ad. 3.  Pod točkom Razno nije bilo prijedloga.

46. sjednica Školskog odbora završila je u 12:00 sati.

 

ZAKLJUČAK

s 45. sjednice Školskog odbora Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, održane elektroničkim putem,  dana 10.2.2020. godine s početkom u 8:30 sati.

 

Predloženi dnevni red poslan je članovima Školskog odbora u pozivu te glasi:

 1. Verifikacija zapisnika 44. sjednice Školskog odbora
 2. Godišnje financijsko izvješće za 2019. godinu
 3. Pravilnik o zaštiti i obradi javnog dokumentarnog i arhivskog gradiva i Poseban popis javnog dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja Osnovneškole Milana Šorga Oprtalj-Portole
 4. Razno

Ad. 1.

Pod točkom 1., nitko od prisutnih članova Školskog odbora nije uložio primjedbu na zapisnik s prethodne sjednice, te je dnevni red usvojen. 

Ad. 2.

Po drugoj točci dnevnog reda, Školski odbor usvaja ispravak Godišnjeg finacijskog izvješće za 2019. godinu te donosi Odluku o usvajanju istog.

Ad. 3.

               Po trećoj točci dnevnog reda, Školski odbor usvaja Pravilnik o zaštiti i obradi javnog dokumentarnog i arhivskog gradiva i Poseban popis javnog dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole te donosi Odluku o usvajanju istog.

Ad 5.

Pod točkom Razno nije bilo prijedloga.

44. sjednica Školskog odbora završila je u 9:30 sati.

ZAKLJUČAK

s 44. sjednice Školskog odbora Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, održane elektroničkim putem, dana 31.1.2020. godine s početkom u 10:00 sati.

Predloženi dnevni red poslan je članovima Školskog odbora u pozivu te glasi:

 1. Verifikacija zapisnika 43. sjednice Školskog odbora
 2. Godišnje financijsko izvješće za 2019. godinu
 3. Suglasnost za zapošljavanje pomoćnika u nastavi
 4. Izvješće o stanju sigurnosti i provođenju školskih preventivnih programa te mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika
 5. Razno

Ad. 1.

Pod točkom 1., nijedan od prisutnih članova Školskog odbora nije uložio primjedbu na zapisnik s prethodne sjednice, te je dnevni red usvojen. 

Ad. 2.

Po drugoj točci dnevnog reda, Školski odbor usvaja Godišnje finacijsko izvješće za 2019.godinu te donosi Odluku o usvajanju istog.

Ad. 3.

Po trećoj točci dnevnog reda, Školski odbor daje svoju suglasnost za zapošljavanje Lucijane Bilušić za pomoćnika u nastavi.

Ad 4.

                Po četvrtoj točci dnevnog reda, Školski odbor usvaja Izvješće o stanju sigurnosti i provođenju školskih preventivnih programa te mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika te donosi Odluku o usvajanju istog.

Ad 5.

Pod točkom Razno nije bilo prijedloga.

44. sjednica Školskog odbora završila je u 13:00 sati.

_______________________________________________________________________________________________________________________

ZAKLJUČAK

s 43. sjednice Školskog odbora Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, održane elektroničkim putem, dana 13.1.2020. godine s početkom u 10:00 sati.

Predloženi dnevni red poslan je članovima Školskog odbora u pozivu te glasi:

 1. Verifikacija zapisnika 42. sjednice Školskog odbora
 2. Plan nabave, roba i usluga za 2020. g. Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole
 3. Razno

Ad. 1.

Pod točkom 1., nijedan od prisutnih članova Školskog odbora nije uložio primjedbu na zapisnik s prethodne sjednice, te je dnevni red usvojen. 

Ad. 2.

Po drugoj točci dnevnog reda, Školski odbor usvaja Plan nabave, roba i usluga za 2020.g. Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole te donosi Odluku o usvajanju istog.

Ad. 3.

Pod točkom Razno nije bilo prijedloga.

43. sjednica Školskog odbora završila je u 12:00 sati.

__________________________________________________________________________________________________________________________

ZAKLJUČAK

s 42. sjednice Školskog odbora Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, održane elektroničkim putem,  dana 31.12.2019. s početkom u 10:00 sati. 

Predloženi dnevni red poslan je članovima Školskog odbora u pozivu te glasi:

 1. Verifikacija zapisnika 41. sjednice Školskog odbora
 2. Financijski plan za 2020. godinu
 3. Razno

Ad. 1.

Pod točkom 1., nijedan od članova Školskog odbora nije uložio primjedbu na zapisnik s prethodne sjednice.

Ad. 2.

Po drugoj točci dnevnog reda, Školski odbor jednoglasno usvaja Financijski plan za 2020. i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu te donosi Odluku o usvajanju istog.

Ad. 3.

Pod točkom Razno nije bilo prijedloga.

42. sjednica Školskog odbora završila je u 12:00 sati.

__________________________________________________________________________________________________________________________

ZAKLJUČAK

s 41. sjednice Školskog odbora Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, održane dana 20.12.2019. s početkom u 14:00 h u zbornici Škole.

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika 40. sjednice Školskog odbora
 2. Izvješća o radu Školskog sportskog društva za šk./god. 2018./2019.
 3. II. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu
 4. Usvajanje izmjena i dopuna GPP-a i Školskog kurikuluma za šk./god. 2018./2019.
 5. Procedura blagajničkog poslovanja, Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka, Procedura izdavanja i obračuna putnih naloga, Procedura stjecanja, raspolaganja i upravljanja nekretninama, Odluka o korištenju službenog vozila škole, privatnih automobile u službene svrhe - upoznavanje Školskog odbora s donesenim procedurama u skladu sa novom Uredbom o sastavlju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti
 6. Suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa  tajnik/ica
 7. Razno

Dnevni red jednoglasno usvojen od strane svih prisutnih  članova Školskog odbora.

Ad. 1.

Po pitanju prve točke prijedlog jednoglasno usvojen od strane svih prisutnih članova odbora.

Ad. 2.

Izvješće o radu Školskog sportskog društva za šk./god. 2018./2019. godinu, jednoglasno su usvojene od strane svih prisutnih članova Školskog odbora.

Ad. 3.

II. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu, jednoglasno su usvojene od strane svih prisutnih članova Školskog odbora.

Ad. 4.

                Usvajanje izmjena i dopuna GPP-a i Školskog kurikuluma za šk./god. 2018./2019.

 Ravnateljica upoznala je Školski odbor o izmjenama u Godišnjem programu i radu škole za 2019./2020. godinu, a koji se odnose na tjedna zaduženja odgojno-obrazovnih radnika škole, promjene koje se odnose na izmjenu na radnom mjestu stručnog suradnika-pedagoga, godišnjeg kalendara rada, plana rada Vijeća roditelja-u kojem se pod izvršitelje uz ravnateljicu i pedagogicu dodaje i predsjednik vijeća roditelja te da je u prilozima dodana točka br.2.

Izmjene i dopune GPP-a  jednoglasno su usvojene od strane svih prisutnih članova Školskog odbora.

 Ravnateljica  upoznala je Školski odbor o izmjenama u Školskom kurikulumu za 2019./2020. godinu, a koji se odnose na sudjelovanje u dva projekta - Projekt suradnje LAG-ova Istarske županije -“Domaće od malih nogu” i Plan izobrazbe-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpada na području Novigrada, Buja, Brtonigle, Grožnjana te Oprtlja u sklopu projekta “Izdvoji s(v)e. Fai la differenza” za osnovne škole.

Izmjene i dopune Školskog kurikuluma za 2019./2020. godinu,  jednoglasno su usvojene od strane svih prisutnih članova Školskog odbora.

Ad. 5

 Ravnateljica je upoznala Školski odbor sa donijetim procedurama u skladu sa novom Uredbom o sastavlju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i to: Procedura blagajničkog poslovanja, Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka, Procedura izdavanja i obračuna putnih naloga, Procedura stjecanja, raspolaganja i upravljanja nekretninama, Odluka o korištenju službenog vozila škole, privatnih automobile u službene svrhe - upoznavanje Školskog odbora s donesenim procedurama u skladu sa novom Uredbom o sastavlju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

Ad. 6.

Temeljem prethodno poslane Odluke o načinu i rezultatima procjene odnosno testiranja kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto tajnika/ice, suglasnost za zapošljavanje Klaudie Stojnić na navedeno radno mjesto izrazili su svi prisutni članovi Školskog odbora.

Ad. 7.

  Pod točkom Razno nije bilo prijedloga

41. sjednica Školskog odbora završila je u 14:20 sati.

_______________________________________________________________________________________________________________________

ZAKLJUČAK

40. sjednice Školskog odbora Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, održane elektroničkim putem,  dana 15.11.2019. s početkom u 10:00 sati. 

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika 39. sjednice Školskog odbora
 2. Suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa – učitelj/ica engleskog jezika
 3. Razno

Ad. 1.

Pod točkom 1., nijedan od članova Školskog odbora nije uložio primjedbu na zapisnik s prethodne sjednice.

Ad. 2.

Po drugoj točci dnevnog reda, temeljem prethodno poslane Odluke o načinu i rezultatima procjene odnosno testiranja kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto zamjene učitelja/ice engleskog jezika, suglasnost za zapošljavanje Iliriane Pantine na navedeno radno mjesto izrazili su članovi Eda Antonac, Claudio Stocovaz, Aleksander Krt, Ivana Kmet, Dolores Muhvić i Barbara Vežnaver Antonac.

Ad. 3.

Pod točkom Razno nije bilo prijedloga.

40. sjednica Školskog odbora završila je u 12:00 sati.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAKLJUČAK

39. sjednice Školskog odbora Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, održane elektroničkim putem,  dana 18.10.2019. s početkom u 10:00 sati.

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika 38. sjednice Školskog odbora
 2. Suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa – učitelj/ica razredne nastave
 3. Suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa – učitelj/ica matematike
 4. Suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa – učitelj/ica fizike
 5. Suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa – tajnik/tajnica
 6. Odluka o ekonomskoj cijeni vrtića za ped. god. 2019./2020.
 7. Odluka o isplati naknade za mentorstvo
 8. Razno

Ad. 1.

Pod točkom 1., nijedan od članova Školskog odbora nije uložio primjedbu na zapisnik s prethodne sjednice.

Ad. 2.

Po drugoj točci dnevnog reda, temeljem prethodno poslane Odluke o načinu i rezultatima procjene odnosno testiranja kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave, suglasnost za zapošljavanje Dine Kotige na navedeno radno mjesto izrazili su članovi Eda Antonac, Claudio Stocovaz, Aleksander Krt, Ivana Kmet, Dolores Muhvić i Barbara Vežnaver Antonac.

Ad. 3.

Po trećoj točci dnevnog reda, temeljem prethodno poslane Odluke o načinu i rezultatima procjene odnosno testiranja kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto učitelja/ice matematike, suglasnost za zapošljavanje Sandra Borčića na navedeno radno mjesto izrazili su članovi Eda Antonac, Claudio Stocovaz, Aleksander Krt, Ivana Kmet, Dolores Muhvić i Barbara Vežnaver Antonac.

 

Ad. 4.

                Po četvrtoj točci dnevnog reda, temeljem prethodno poslane Odluke o načinu i rezultatima procjene odnosno testiranja kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto učitelja/ice fizike, suglasnost za zapošljavanje Sandra Borčića na navedeno radno mjesto izrazili su članovi Eda Antonac, Claudio Stocovaz, Aleksander Krt, Ivana Kmet, Dolores Muhvić i Barbara Vežnaver Antonac.

 

Ad. 5.

Po petoj točci dnevnog reda, temeljem prethodno poslane Odluke o načinu i rezultatima procjene odnosno testiranja kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto tajnika/tajnice, suglasnost za zapošljavanje Morane Odicki na navedeno radno mjesto izrazili su članovi Eda Antonac, Claudio Stocovaz, Aleksander Krt, Ivana Kmet, Dolores Muhvić i Barbara Vežnaver Antonac.

 

Ad. 6.

Po šestoj točci dnevnog reda, na prijedlog Odluke o ekonomskoj cijeni vrtića za ped. god. 2019./2020. primjedbu je izrazio Aleksander Krt. Nakon što je u prijedlogu Odluke definiran 10 – satni program te izmijenjena cijena koju plaćaju roditelji djece s područja Općine Motovun u iznosu od 600,00 kn za 10 – satni program te 6 – satni program u iznosu od 500,00 kn, istu su usvojili članovi Eda Antonac, Claudio Stocovaz, Aleksander Krt, Ivana Kmet, Dolores Muhvić i Barbara Vežnaver Antonac.

 

Ad. 7.

Pod točkom 7., usvojen je prijedlog Odluke o isplati naknade za mentorstvo odgajateljici Barbari Vežnaver Antonac nakon uspješnog stručnog osposobljavanja pripravnice Martine Buzećan.  Istu su usvojili članovi Eda Antonac, Claudio Stocovaz, Aleksander Krt, Ivana Kmet, Dolores Muhvić i Barbara Vežnaver Antonac.

 

Ad. 8.

Pod točkom Razno, članovima je prethodno poslan dopis Talijanske zajednice Šterna sa molbom za besplatno korištenje školskih prostorija u svrhu održavanja lekcija učenja talijanskog jezika učenicima prvog razreda.  Istu su usvojili članovi Eda Antonac, Claudio Stocovaz, Aleksander Krt, Ivana Kmet, Dolores Muhvić i Barbara Vežnaver Antonac.

 

 

 

39. sjednica Školskog odbora završila je u 14:00 sati.

 

 

 

Zapisničar:                                                                                                                         Predsjednica Školskog odbora

                                                                                                             

Morana Odicki                                                                                                                                 Ivana Kmet

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

 

Zaključak 38. sjednice Školskog odbora

- 26.09.2019.

 

 

Dnevni red:

 

 1. Verifikacija zapisnika 37. sjednice Školskog odbora
 2. Verifikacija mandata novoizabranog člana Školskog odbora
 3. Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada te Školskog kurikuluma za šk. god. 2019./2020.
 4. Suglasnost Školskog odbora za otkaz skrivljen ponašanjem radnika
 5. Razno

 

 

Ad-1./ Zaključak

 

Zapisnik je jednoglasno prihvaćen.

 

Ad-2./ Zaključak

 

Školski odbor jednoglasno je verificirao mandat Dolores Muhvić na mjestu člana Školskog odbora izabranog od strane Učiteljskog vijeća.

 

Ad-3./ Zaključak

 

Školski odbor jednoglasno je usvojio Godišnji plan i program rada te Školski kurikulum za šk. god. 2019./2020.

 

Ad-4./ Zaključak

 

Školski odbor jednoglasno je izrazio suglasnost za davanje otkaza radi skrivljenog ponašanja radnika.

 

Ad-5./ Zaključak

 

Pod točkom Razno prihvaćene su tri (3) pristigle zamolbe:

 

 1. jedinstvena cijena produženog boravka za djecu
 2. naknadni upis djece u Predškolski program pri Školi
 3. korištenje školske dvorane od strane Zajednice Talijana Livade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisničarka:                                                                                                                       Predsjednica Školskog odbora:

 

Morana Odicki                                                                                                                                    Ivana Kmet

 

e-Dnevnik

 
ONLINE KATALOG

 
Općina Oprtalj

 
Vremenska prognoza
Weather by Freemeteo.com
 
Istarska županija

 
Kalendar
« Kolovoz 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

 
Korisni linkovi 
Oglasna ploča
 
Arhiva dokumenata
 
Škola za život

 
Raspored sati

Priloženi dokumenti:
RASPORED SATI 2019.-2020..docx

 
Informacije za roditelje

OBAVIJEST RODITELJIMA

 

Priloženi dokumenti:
informacije 2019-2020.doc

 
Kako do nas?

 
Web mail

 
 > Školski odbor
CMS za škole logo
Osnovna škola-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj- Portole / M. Laginje 25, HR-52428 Oprtalj / os-msorga-oprtalj.skole.hr / ured@os-msorga-oprtalj.skole.hr
preskoči na navigaciju