preskoči na sadržaj

Osnovna škola-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj- Portole

 

ZAKLJUČAK

s 58. sjednice Školskog odbora Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, održane elektroničkim putem, dana 23. prosinca 2020. godine s početkom u 8:00 sati.

Ispis e-mail korespondencije prilaže se ovom zapisniku.

Predloženi dnevni red poslan je članovima Školskog odbora u pozivu te glasi:

 1. Verifikacija zapisnika sa 57. sjednice Školskog odbora
 2. Financijski plan za 2021. godinu Osnovne škole - Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole

- usvajanje i donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana za 2021. godinu Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole

 1. Plan nabave za 2021. godinu Osnovne škole - Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole
 •  usvajanje i donošenje Odluke o usvajanju Plana nabave za 2021. godinu Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole
 1. Izmjene i dopune Godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole za školsku godinu 2020./2021.
 2. Razno

Ad. 1.

Pod točkom 1., nitko od prisutnih članova Školskog odbora nije uložio primjedbu na zapisnik s prethodne sjednice, te je dnevni red usvojen. 

Ad. 2.

Po drugoj točki dnevnog reda, članovi Školskog odbora usvajaju i donose Odluku o donošenju Financijskog plana za 2021. godinu Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole.

Ad. 3.

Po trečoj točki dnevnog reda, članovi Školskog odbora usvajaju i donose Odluku donošenju Plana nabave za 2021. godinu Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole.

Ad. 4.

Po četvrtoj točki dnevnog reda članovi Školskog odbora usvajaju i donose Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole za školsku godinu 2020./2021.

Ad 5.

 Pod točkom Razno nije bilo prijedloga.

58. sjednica Školskog odbora završila je u 15:00 sati.

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

ZAKLJUČAK

s 57. sjednice Školskog odbora Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, održane elektroničkim putem, dana 27. studenog 2020. godine s početkom u 8:00 sati.

Predloženi dnevni red poslan je članovima Školskog odbora u pozivu te glasi:

 1. Verifikacija zapisnika sa 56. sjednice Školskog odbora
 2. II. izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu Osnovne škole - Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole

- usvajanje i donošenje Odluke o usvajanju II. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. godinu Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole

 1. II. izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu Osnovne škole - Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole
 •  usvajanje i donošenje Odluke o usvajanju II. izmjena i dopuna Plana nabave za 2020. godinu Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole
 1. Razno

Ad. 1.

Pod točkom 1., nitko od prisutnih članova Školskog odbora nije uložio primjedbu na zapisnik s prethodne sjednice, te je dnevni red usvojen.

Ad. 2.

Po drugoj točki dnevnog reda, članovi Školskog odbora usvajaju i donose Odluku o donošenju II. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. godinu Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole.

Ad. 3.

Po trečoj točki dnevnog reda, članovi Školskog odbora usvajaju i donose Odluku donošenju II. izmjena i dopuna Plana nabave za 2020. godinu Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole.

Ad 4.

         Pod točkom Razno nije bilo prijedloga.

57. sjednica Školskog odbora završila je u 15:00 sati.

__________________________________________________________________________________________________________________

ZAKLJAČAK

s 56. sjednice Školskog odbora Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, održane elektroničkim putem, dana 5. studenog 2020. godine s početkom u 8:00 sati.

Predloženi dnevni red poslan je članovima Školskog odbora u pozivu te glasi:

 1. Verifikacija zapisnika sa 55. sjednice Školskog odbora
 2. Prethodna suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno za radno mjesto stručnog suradnika - knjižničarke s Dubravkom Stevanović.
 3. Prethodna suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme za radno mjesto učiteljice hrvatskog jezika (zamjena za bolovanje učiteljice hrvatskog jezika Sanje Petrov Vlahović) s Ivanom Pamić Nefat.
 4. Prethodna suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa na određeno nepuno radno vrijeme od 12 sati tjedno (do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenoga natječaja u roku od pet mjeseci  sukladno odredbi članka 107. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi) za radno mjesto učitelja informatike sa Sašom Runko.
 5. Razno

Ad. 1.

Pod točkom 1., nitko od prisutnih članova Školskog odbora nije uložio primjedbu na zapisnik s prethodne sjednice, te je dnevni red usvojen.  

Ad. 2.

Po drugoj točki dnevnog reda, Školski odbor daje svoju prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci za radno mjesto stručnog suradnika - knjižničarke s Dubravkom Stevanović

Ad. 3.

Po trečoj točki dnevnog reda, Školski odbor daje svoju prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno za radno mjestuo učiteljice hrvatskog jezika s Ivanom Pamić Nefat do povratka na rad učiteljice hrvatskog jezika Sanje Petrov Vlahović koja je na bolovanju.

Ad 4.

Po četvrtoj točki dnevnog reda, Školski odbor daje svoju prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na određeno nepuno radno vrijeme od 12 sati tjedno za radno mjesto učitelja informatike sa Sašom Runko do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenoga natječaja u roku od pet mjeseci  sukladno odredbi članka 107. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Ad 5.    

Pod točkom Razno nije bilo prijedloga.______________________________________________________________________________________________________________________

ZAKLJAČAK

s 55. sjednice Školskog odbora Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, održane elektroničkim putem, dana 7. listopada 2020. godine s početkom u 8:00 sati.

Predloženi dnevni red poslan je članovima Školskog odbora u pozivu te glasi:

 1. Verifikacija zapisnika sa 54. sjednice Školskog odbora
 2. Usvajanje i donošenje Godišnjeg plana i programa rada i Školskog kurikuluma Osnovne škole – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj – Portole za šk.god. 2020./2021.
 3. Usvajanje i donošenje  Godišnjeg plana i programa rada i Kurikuluma Programa predškolskog odgoja pri Osnovnoj školi – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj – Portole za ped.god. 2020./2021.
 4. Razno

Ad. 1.

Pod točkom 1., nitko od prisutnih članova Školskog odbora nije uložio primjedbu na zapisnik s prethodne sjednice, te je dnevni red usvojen.

Ad. 2.

Po drugoj točki dnevnog reda, Školski odbor usvaja Godišnjeg plana i programa rada i Školskog kurikuluma Osnovne škole – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj – Portole za šk.god. 2020./2021. i donosi Odluku o donošenju Godišnjeg plana i programa rada i Školskog kurikuluma Osnovne škole – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj – Portole za šk.god. 2020./2021.

Ad. 3.

Po trećoj točki dnevnog reda, Školski odbor usvaja Godišnji plan i program rada i Kurikulum Programa predškolskog odgoja pri Osnovnoj školi – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj – Portole za ped.god. 2020./2021. te donosi Odluku o usvajanju i donošenju Godišnjeg plana i programa rada i Kurikuluma Programa predškolskog odgoja pri Osnovnoj školi – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj – Portole za ped.god. 2020./2021.

Ad 4.

Školski odbor jednoglasno je verificirao mandat Fabiane Rakar Tušćan na mjestu člana Školskog odbora izabranog od strane Vijeća roditelja.

_________________________________________________________________________________________

ZAKLJUČAK

s 54. sjednice Školskog odbora Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, održane elektroničkim putem, dana 11. rujna 2020. godine s početkom u 8:00 sati.

Predloženi dnevni red poslan je članovima Školskog odbora u pozivu te glasi:

 1. Verifikacija zapisnika 53. sjednice Školskog odbora
 2. Donošenje Statuta – potpuni tekst
 3. Donošenje Odluke o mjerilima za utvrđivanje ekonomske cijene redovitog Programa predškolskog odgoja pri OŠ – SE Milana Šorga Oprtalj - Portole
 4. Razno

Ad. 1.

Pod točkom 1., nitko od prisutnih članova Školskog odbora nije uložio primjedbu na zapisnik s prethodne sjednice, te je dnevni red usvojen.

Ad. 2.

Po drugoj točki dnevnog reda, Školski odbor daje donosi Odluku o donošenju Statuta Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole – potpuni tekst.

Ad. 3.

Po trećoj točki dnevnog reda, Školski odbor donosi Odluku o mjerilima za utvrđivanje ekonomske cijene redovitog Programa predškolskog odgoja pri OŠ – SE Milana Šorga Oprtalj - Portole.

___________________________________________________________________________________________________________________

ZAKLJUČAK

s 53. sjednice Školskog odbora Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, održane elektroničkim putem, dana 21. kolovoza 2020. godine s početkom u 8:00 sati.

Predloženi dnevni red poslan je članovima Školskog odbora u pozivu te glasi:

 1.  Verifikacija zapisnika 52. sjednice Školskog odbora
 2. Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole - Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj - Portole
 3. Prethodna suglasnost za zapošljavanje Monike Vižintin na radno mjesto pomoćnika u nastavi za školsku godinu 2020./2021. u nepunom radnom vremenu od 28 sati tjedno
 4. Usvajanje financijskog izvješća za razdoblje 1.1.2020. do 30.6.2020. godine
 5. Izvješće o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika
 6. Razno

Ad. 1.

Pod točkom 1., nitko od prisutnih članova Školskog odbora nije uložio primjedbu na zapisnik s prethodne sjednice, te je dnevni red usvojen..

Ad. 2.

Po drugoj točki dnevnog reda, Školski odbor daje donosi Odluku o Izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole.

Ad. 3.

Po trećoj točki dnevnog reda, Školski odbor daje prethodnu suglasnost za zapošljavanje Monike Vižintin na radno mjesto pomoćnika u nastavi na određeno nepuno radno vrijeme od 28 sati tjedno.

Ad 4.

Po četvrtoj točki dnevnog reda ravnateljica je prezentirala Školskom odboru donosi Odluku o usvajanju financijskog izvješća za razdoblje 1.1.2020.-30.6.2020.godine Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole.

 

Ad 5.

                Po petoj točki dnevnog reda ravnateljica je podnijela Školskom odboru Izvješće o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika.

Ad 6.

Pod točkom Razno nije bio prijedloga.

53. sjednica Školskog odbora završila je u 12:00 sati.

_______________________________________________________________________________________________________________

ZAKLJUČAK

s 52. sjednice Školskog odbora Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, održane elektroničkim putem,  dana 21. srpnja 2020. godine s početkom u 8:00 sati.

Predloženi dnevni red poslan je članovima Školskog odbora u pozivu te glasi:

 1. Verifikacija zapisnika sa 51. sjednice Školskog odbora
 2. Davanje prethodne suglasnosti za zapošljavanje Valentine Golubović na radno mjesto učiteljice engleskog jezika na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci
 3. Davanje prethodne suglasnosti za zapošljavanje Sandra Borčića na radno mjesto učitelja matematike i fizike na neodređeno vrijeme do 5 mjeseci
 4. Razno

Ad. 1.

Pod točkom 1., nitko od prisutnih članova Školskog odbora nije uložio primjedbu na zapisnik s prethodne sjednice, te je dnevni red usvojen.

Ad. 2.

Po drugoj točki dnevnog reda, Školski odbor daje prethodnu suglasnost za zapošljavanje Valentine Golubović na radno mjesto učiteljice engleskog jezika na neodređeno puno radno vrijeme zu uvijet probnog rada u trajanju  od 6 mjeseci.

Školski odbor donosi  Odluku o prethodnoj suglasnosti za zapošljavanje.

Ad. 3.

Po trećoj točki dnevnog reda, Školski odbor daje prethodnu suglasnost za zapošljavanje Sandra Borčića na radno mjesto učitelja matematike i fizike na određeno puno radno vrijeme do 5 mjeseci.

Školski odbor donosi  Odluku o prethodnoj suglasnosti za zapošljavanje.

Ad 4.

Pod točkom Razno nije bio prijedloga.

52. sjednica Školskog odbora završila je u 16:00 sati.

_______________________________________________________________________________________________________________

ZAKLJUČAK

s 51. sjednice Školskog odbora Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, održane elektroničkim putem,  dana 17. lipnja 2020. godine s početkom u 8:00 sati.

Ispis e-mail korespondencije prilaže se ovom zapisniku.

Predloženi dnevni red poslan je članovima Školskog odbora u pozivu te glasi:

 1. Verifikacija zapisnika 50. sjednice Školskog odbora
 2. Izmjene i dopune Statuta
 •  donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole
 1. I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu Osnovne škole - Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole
 •  usvajanje i donošenje Odluke o usvajanju I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. godinu Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole
 1. Poništavanje Odluke o prethodnoj suglasnosti za sklapanje ugovora za sanaciju pročelja sa društvom Vladimir Gortan d.d. za graditeljstvo Pazin
 2. Izmjene Pravilnika o radu Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj - Portole
 • donošenje Odluke o izmjenama Pravilnika o radu Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole
 1. Pravilnik o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi - Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole
 •  donošenje Odluke o donošenju Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole
 1. Izmjena Odluke o izboru Komisije za upis djece u Predškolski program pri Školi
 •  donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izboru Komisije za upis djece u Predškolski program pri Školi
 1. Procedura provjere vjerodostojnosti diploma, svjedodžbi i drugih isprava
 •  donošenje Odluke o usvajanju Procedure provjere vjerodostojnosti diploma, svjedodži i drugih isprava
 1. Razno

Ad. 1.

Pod točkom 1., nitko od prisutnih članova Školskog odbora nije uložio primjedbu na zapisnik s prethodne sjednice, te je dnevni red usvojen. 

Ad. 2.

Po drugoj točki dnevnog reda, Školski odbor donosi Odluku o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole.

Zbog zakonske obveze usklađivanja s pozitivnim propisima i to Zakonom o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 98/19 i 64/20) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama (NN 127/19) dostavlja se Školskom odboru Prijedlog Odluke za  donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole.

Školski odbor donosi  Odluku o o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole.

Ad. 3.

                Po trećoj točki dnevnog reda, Školski odbor donosi odluku o usvajanju I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu radi donošenja Odluke o usvajanju I. izmjena i dopuna Financijskog plana 2020. godine

Dostavljaju se Školskom odboru I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu radi donošenja Odluke o usvajanju I. izmjena i dopuna Financijskog plana 2020. godine

Školski odbor donosi  Odluku o usvajanju I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu radi donošenja Odluke o usvajanju I. izmjena i dopuna Financijskog plana 2020. godine

Ad 4.

Po četvrtoj točki dnevnog reda, Školski odbor donosi Odluku o poništenju Odluke o prethodnoj suglasnost za sklapanje ugovora za sanaciju pročelja sa društvom Vladimir Gortan d.d. za graditeljstvo Pazin.

Školski odbor donosi  Odluku o poništenju Odluke o prethodnoj suglasnosti za sklapanje ugovora za sanaciju pročelja sa društvom Vladimir Gortan d.d. za graditeljstvo Pazin.

Ad 5.

Po petoj točki dnevnog reda, Školski odbor donosi Odluku o izmjenama Pravilnika o radu Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole.

Školski odbor donosi  Odluku izmjenama Pravilnika o radu Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole.

Ad 6.

Po šestoj točki dnevnog reda, Školski odbor donosi Odluku o donošenju Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole

Školski odbor donosi  Odluku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrenovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole.

Ad 7.

Po sedmoj točki dnevnog reda, Školski odbor donosi Odluku o izmjeni Odluke o izboru komisije za upis djece u Predškolski program pri Školi.

Školski odbor donosi  Odluku izmjenama Pravilnika o radu Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole.

Ad 8.

Po osmoj točki dnevnog reda, Školski odbor donosi Odluku o usvajanju procedure provjere vjerodostojnosti diploma, svjedodžbi i drugih isprava.

Školski odbor donosi Odluku o usvajanju Procedure provjere vjerodostojnosti diploma, svjedodžbi i drugih isprava.

Ad 9. Pod točkom razno uz suglasnost članova Školskog odbora uvrštena je točka dnevnog reda

 • I. izmjene I dopune Plana nabave za 2020. godinu Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole.

Školski odbor donosi Odluku o usvajanju Plana Nabave za 2020. godinu Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole.

Školski odbor donosi Odluku o usvajanju Plana nabave za 2020. godinu Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole.

51. sjednica Školskog odbora završila je u 16:00 sati.

 

ZAKLJUČAK

s 50. sjednice Školskog odbora Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, održane elektroničkim putem,  dana 3.4.2020. godine s početkom u 9:00 sati.

Ispis e-mail korespondencije prilaže se ovom zapisniku.

Predloženi dnevni red poslan je članovima Školskog odbora u pozivu te glasi:

 1. Verifikacija zapisnika 49. sjednice Školskog odbora
 2. Davanje prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora za sanaciju pročelja sa društvom vladimir Gortan d.d. za graditeljstvo Pazin
 3. Razno

 

Ad. 1.

Pod točkom 1., nitko od prisutnih članova Školskog odbora nije uložio primjedbu na zapisnik s prethodne sjednice, te je dnevni red usvojen. 

Ad. 2.

Po drugoj točki dnevnog reda, Školski odbor daje prethodnu suglasnost za sklapanje ugovora za sanaciju pročelja sa društvom Vladimir Gortan d.d. za graditeljstvo Pazin.

Školski odbor donosi  Odluku o prethodnoj suglasnosti za sklapanje ugovora za sanaciju pročelja sa društvom Vladimir Gortan d.d. za graditeljstvo Pazin.

Pod točkom Razno nije bilo prijedloga.

50. sjednica Školskog odbora završila je u 11:00 sati.

 

ZAKLJUČAK

s 49. sjednice Školskog odbora Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, održane elektroničkim putem,  dana 13.3.2020. godine s početkom u 8:00 sati.

Ispis e-mail korespondencije prilaže se ovom zapisniku.

Predloženi dnevni red poslan je članovima Školskog odbora u pozivu te glasi:

 1. Verifikacija zapisnika 48. sjednice Školskog odbora
 2. Davanje prethodne suglasnosti za zapošljavanje Sandra Borčića na radno mjesto učitelja matematike i fizike do pet mjeseci
 3. Davanje prethodne suglasnosti za poništenje raspisanog natječaja iz engleskog jezika zbog trenutne situacije vezano za pandemiju Coronavirusa
 4. Razno

Ad. 1.

Pod točkom 1., nitko od prisutnih članova Školskog odbora nije uložio primjedbu na zapisnik s prethodne sjednice, te je dnevni red usvojen. 

Ad. 2.

Po drugoj točki dnevnog reda, Školski odbor daje prethodnu suglasnost na zapošljavanje sandra Borčića na radno mjesto učitelja matematike i fizike.

Školski odbor donosi  Odluku o prethodnoj suglasnosti za zapošljavanje.

Ad. 3.

                Po trećoj točki dnevnog reda, Školski odbor daje prethodnu suglasnost na poništenje natječaja iz engleskog jezika zbog trenutne situacije vezano za pandemiju Coronavirusa.

Školski odbor donosi  Odluku o prethodnoj suglasnosti za zapošljavanje.

Ad 4.

Pod točkom Razno ravnateljica je obavijestila Školski odbor da zbog poništenja natječaja za radno mjesto učitelja/ice engleskog jezika, sklopit će se ugovor o radu do 60 dana sa Ilirianom Pantina radi obavljanja poslova koji ne trpe odgodu.

49. sjednica Školskog odbora završila je u 9:00 sati.

____________________________________________________________________________________________________________________

ZAKLJAČAK

s 48. sjednice Školskog odbora Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, održane elektroničkim putem,  dana 13.3.2020. godine s početkom u 8:00 sati.

Predloženi dnevni red poslan je članovima Školskog odbora u pozivu te glasi:

 1. Verifikacija zapisnika 47. sjednice Školskog odbora
 2. Davanje prethodne suglasnosti za zapošljavanje Maje Markežić na radno mjesto pomoćnika u nastavi
 3. Razno

Ad. 1.

Pod točkom 1., nitko od prisutnih članova Školskog odbora nije uložio primjedbu na zapisnik s prethodne sjednice, te je dnevni red usvojen. S

Ad. 2.

Po drugoj točki dnevnog reda, Školski odbor daje prethodnu suglasnost na zapošljavanje Maje Markežić na radno mjesto pomoćnika u nastavi na određeno vrijeme.

Školski odbor donosi  Odluku o prethodnoj suglasnosti za zapošljavanje.

Ad. 3.

  Pod točkom Razno nije bilo prijedloga.

48. sjednica Školskog odbora završila je u 9:00 sati.

 

ZAKLJUČAK

s 47. sjednice Školskog odbora Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, održane elektroničkim putem,  dana 4.3.2020. godine s početkom u 8:00 sati.

 

Predloženi dnevni red poslan je članovima Školskog odbora u pozivu te glasi:

 1. Verifikacija zapisnika 46. sjednice Školskog odbora
 2. Davanje prethodne suglasnosti za zapošljavanje Zdravke Prnić na radno mjesto učiteljice kemije na određeno vrijeme od 8 sati tjedno
 3. Razno

Ad. 1.

Pod točkom 1., nitko od prisutnih članova Školskog odbora nije uložio primjedbu na zapisnik s prethodne sjednice, te je dnevni red usvojen. 

Ad. 2.

Po drugoj točki dnevnog reda, Školski odbor daje prethodnu suglasnost na zapošljavanje Zdravke Prnić na radno mjesto učiteljice kemije na određeno vrijeme od 8 sati tjedno.

Školski odbor donosi  Odluku o prethodnoj suglasnosti za zapošljavanje.

Ad. 3.

 Pod točkom Razno nije bilo prijedloga.

47. sjednica Školskog odbora završila je u 9:00 sati.

____________________________________________________________________________________________________________________

ZAKLJUČAK

s 46. sjednice Školskog odbora Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, održane elektroničkim putem,  dana 24.2.2020. godine s početkom u 9:00 sati.

Predloženi dnevni red poslan je članovima Školskog odbora u pozivu te glasi:

 1. Verifikacija zapisnika 45. sjednice Školskog odbora
 2. Suglasnost na sporazumni raskid ugovora o radu na neodređeno vrijeme 
 3. Razno

Ad. 1.

Pod točkom 1., nitko od prisutnih članova Školskog odbora nije uložio primjedbu na zapisnik s prethodne sjednice, te je dnevni red usvojen. 

Ad. 2.

Po drugoj točci dnevnog reda, Školski odbor daje svoju suglasnost na sporazumni raskid ugovora o radu na neodređeno vrijeme 

Ad. 3.  Pod točkom Razno nije bilo prijedloga.

46. sjednica Školskog odbora završila je u 12:00 sati.

 

ZAKLJUČAK

s 45. sjednice Školskog odbora Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, održane elektroničkim putem,  dana 10.2.2020. godine s početkom u 8:30 sati.

Predloženi dnevni red poslan je članovima Školskog odbora u pozivu te glasi:

 1. Verifikacija zapisnika 44. sjednice Školskog odbora
 2. Godišnje financijsko izvješće za 2019. godinu
 3. Pravilnik o zaštiti i obradi javnog dokumentarnog i arhivskog gradiva i Poseban popis javnog dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja Osnovneškole Milana Šorga Oprtalj-Portole
 4. Razno

Ad. 1.

Pod točkom 1., nitko od prisutnih članova Školskog odbora nije uložio primjedbu na zapisnik s prethodne sjednice, te je dnevni red usvojen. 

Ad. 2.

Po drugoj točci dnevnog reda, Školski odbor usvaja ispravak Godišnjeg finacijskog izvješće za 2019. godinu te donosi Odluku o usvajanju istog.

Ad. 3.

 Po trećoj točci dnevnog reda, Školski odbor usvaja Pravilnik o zaštiti i obradi javnog dokumentarnog i arhivskog gradiva i Poseban popis javnog dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole te donosi Odluku o usvajanju istog.

Ad 5.

Pod točkom Razno nije bilo prijedloga.

44. sjednica Školskog odbora završila je u 9:30 sati.

_____________________________________________________________________________________________________________

ZAKLJUČAK

s 44. sjednice Školskog odbora Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, održane elektroničkim putem, dana 31.1.2020. godine s početkom u 10:00 sati.

Predloženi dnevni red poslan je članovima Školskog odbora u pozivu te glasi:

 1. Verifikacija zapisnika 43. sjednice Školskog odbora
 2. Godišnje financijsko izvješće za 2019. godinu
 3. Suglasnost za zapošljavanje pomoćnika u nastavi
 4. Izvješće o stanju sigurnosti i provođenju školskih preventivnih programa te mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika
 5. Razno

Ad. 1.

Pod točkom 1., nijedan od prisutnih članova Školskog odbora nije uložio primjedbu na zapisnik s prethodne sjednice, te je dnevni red usvojen. 

Ad. 2.

Po drugoj točci dnevnog reda, Školski odbor usvaja Godišnje finacijsko izvješće za 2019.godinu te donosi Odluku o usvajanju istog.

Ad. 3.

Po trećoj točci dnevnog reda, Školski odbor daje svoju suglasnost za zapošljavanje Lucijane Bilušić za pomoćnika u nastavi.

Ad 4.

Po četvrtoj točci dnevnog reda, Školski odbor usvaja Izvješće o stanju sigurnosti i provođenju školskih preventivnih programa te mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika te donosi Odluku o usvajanju istog.

Ad 5.

Pod točkom Razno nije bilo prijedloga.

44. sjednica Školskog odbora završila je u 13:00 sati.

_______________________________________________________________________________________________________________________

ZAKLJUČAK

s 43. sjednice Školskog odbora Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, održane elektroničkim putem, dana 13.1.2020. godine s početkom u 10:00 sati.

Predloženi dnevni red poslan je članovima Školskog odbora u pozivu te glasi:

 1. Verifikacija zapisnika 42. sjednice Školskog odbora
 2. Plan nabave, roba i usluga za 2020. g. Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole
 3. Razno

Ad. 1.

Pod točkom 1., nijedan od prisutnih članova Školskog odbora nije uložio primjedbu na zapisnik s prethodne sjednice, te je dnevni red usvojen. 

Ad. 2.

Po drugoj točci dnevnog reda, Školski odbor usvaja Plan nabave, roba i usluga za 2020.g. Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole te donosi Odluku o usvajanju istog.

Ad. 3.

Pod točkom Razno nije bilo prijedloga.

43. sjednica Školskog odbora završila je u 12:00 sati.

__________________________________________________________________________________________________________________________

ZAKLJUČAK

s 42. sjednice Školskog odbora Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, održane elektroničkim putem,  dana 31.12.2019. s početkom u 10:00 sati. 

Predloženi dnevni red poslan je članovima Školskog odbora u pozivu te glasi:

 1. Verifikacija zapisnika 41. sjednice Školskog odbora
 2. Financijski plan za 2020. godinu
 3. Razno

Ad. 1.

Pod točkom 1., nijedan od članova Školskog odbora nije uložio primjedbu na zapisnik s prethodne sjednice.

Ad. 2.

Po drugoj točci dnevnog reda, Školski odbor jednoglasno usvaja Financijski plan za 2020. i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu te donosi Odluku o usvajanju istog.

Ad. 3.

Pod točkom Razno nije bilo prijedloga.

42. sjednica Školskog odbora završila je u 12:00 sati.

__________________________________________________________________________________________________________________________

ZAKLJUČAK

s 41. sjednice Školskog odbora Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, održane dana 20.12.2019. s početkom u 14:00 h u zbornici Škole.

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika 40. sjednice Školskog odbora
 2. Izvješća o radu Školskog sportskog društva za šk./god. 2018./2019.
 3. II. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu
 4. Usvajanje izmjena i dopuna GPP-a i Školskog kurikuluma za šk./god. 2018./2019.
 5. Procedura blagajničkog poslovanja, Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka, Procedura izdavanja i obračuna putnih naloga, Procedura stjecanja, raspolaganja i upravljanja nekretninama, Odluka o korištenju službenog vozila škole, privatnih automobile u službene svrhe - upoznavanje Školskog odbora s donesenim procedurama u skladu sa novom Uredbom o sastavlju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti
 6. Suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa  tajnik/ica
 7. Razno

Dnevni red jednoglasno usvojen od strane svih prisutnih  članova Školskog odbora.

Ad. 1.

Po pitanju prve točke prijedlog jednoglasno usvojen od strane svih prisutnih članova odbora.

Ad. 2.

Izvješće o radu Školskog sportskog društva za šk./god. 2018./2019. godinu, jednoglasno su usvojene od strane svih prisutnih članova Školskog odbora.

Ad. 3.

II. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu, jednoglasno su usvojene od strane svih prisutnih članova Školskog odbora.

Ad. 4.

                Usvajanje izmjena i dopuna GPP-a i Školskog kurikuluma za šk./god. 2018./2019.

 Ravnateljica upoznala je Školski odbor o izmjenama u Godišnjem programu i radu škole za 2019./2020. godinu, a koji se odnose na tjedna zaduženja odgojno-obrazovnih radnika škole, promjene koje se odnose na izmjenu na radnom mjestu stručnog suradnika-pedagoga, godišnjeg kalendara rada, plana rada Vijeća roditelja-u kojem se pod izvršitelje uz ravnateljicu i pedagogicu dodaje i predsjednik vijeća roditelja te da je u prilozima dodana točka br.2.

Izmjene i dopune GPP-a  jednoglasno su usvojene od strane svih prisutnih članova Školskog odbora.

 Ravnateljica  upoznala je Školski odbor o izmjenama u Školskom kurikulumu za 2019./2020. godinu, a koji se odnose na sudjelovanje u dva projekta - Projekt suradnje LAG-ova Istarske županije -“Domaće od malih nogu” i Plan izobrazbe-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpada na području Novigrada, Buja, Brtonigle, Grožnjana te Oprtlja u sklopu projekta “Izdvoji s(v)e. Fai la differenza” za osnovne škole.

Izmjene i dopune Školskog kurikuluma za 2019./2020. godinu,  jednoglasno su usvojene od strane svih prisutnih članova Školskog odbora.

Ad. 5

 Ravnateljica je upoznala Školski odbor sa donijetim procedurama u skladu sa novom Uredbom o sastavlju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i to: Procedura blagajničkog poslovanja, Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka, Procedura izdavanja i obračuna putnih naloga, Procedura stjecanja, raspolaganja i upravljanja nekretninama, Odluka o korištenju službenog vozila škole, privatnih automobile u službene svrhe - upoznavanje Školskog odbora s donesenim procedurama u skladu sa novom Uredbom o sastavlju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

Ad. 6.

Temeljem prethodno poslane Odluke o načinu i rezultatima procjene odnosno testiranja kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto tajnika/ice, suglasnost za zapošljavanje Klaudie Stojnić na navedeno radno mjesto izrazili su svi prisutni članovi Školskog odbora.

Ad. 7.

  Pod točkom Razno nije bilo prijedloga

41. sjednica Školskog odbora završila je u 14:20 sati.

_______________________________________________________________________________________________________________________

ZAKLJUČAK

40. sjednice Školskog odbora Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, održane elektroničkim putem,  dana 15.11.2019. s početkom u 10:00 sati. 

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika 39. sjednice Školskog odbora
 2. Suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa – učitelj/ica engleskog jezika
 3. Razno

Ad. 1.

Pod točkom 1., nijedan od članova Školskog odbora nije uložio primjedbu na zapisnik s prethodne sjednice.

Ad. 2.

Po drugoj točci dnevnog reda, temeljem prethodno poslane Odluke o načinu i rezultatima procjene odnosno testiranja kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto zamjene učitelja/ice engleskog jezika, suglasnost za zapošljavanje Iliriane Pantine na navedeno radno mjesto izrazili su članovi Eda Antonac, Claudio Stocovaz, Aleksander Krt, Ivana Kmet, Dolores Muhvić i Barbara Vežnaver Antonac.

Ad. 3.

Pod točkom Razno nije bilo prijedloga.

40. sjednica Školskog odbora završila je u 12:00 sati.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAKLJUČAK

39. sjednice Školskog odbora Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, održane elektroničkim putem,  dana 18.10.2019. s početkom u 10:00 sati.

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika 38. sjednice Školskog odbora
 2. Suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa – učitelj/ica razredne nastave
 3. Suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa – učitelj/ica matematike
 4. Suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa – učitelj/ica fizike
 5. Suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa – tajnik/tajnica
 6. Odluka o ekonomskoj cijeni vrtića za ped. god. 2019./2020.
 7. Odluka o isplati naknade za mentorstvo
 8. Razno

Ad. 1.

Pod točkom 1., nijedan od članova Školskog odbora nije uložio primjedbu na zapisnik s prethodne sjednice.

Ad. 2.

Po drugoj točci dnevnog reda, temeljem prethodno poslane Odluke o načinu i rezultatima procjene odnosno testiranja kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave, suglasnost za zapošljavanje Dine Kotige na navedeno radno mjesto izrazili su članovi Eda Antonac, Claudio Stocovaz, Aleksander Krt, Ivana Kmet, Dolores Muhvić i Barbara Vežnaver Antonac.

Ad. 3.

Po trećoj točci dnevnog reda, temeljem prethodno poslane Odluke o načinu i rezultatima procjene odnosno testiranja kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto učitelja/ice matematike, suglasnost za zapošljavanje Sandra Borčića na navedeno radno mjesto izrazili su članovi Eda Antonac, Claudio Stocovaz, Aleksander Krt, Ivana Kmet, Dolores Muhvić i Barbara Vežnaver Antonac.

 

Ad. 4.

                Po četvrtoj točci dnevnog reda, temeljem prethodno poslane Odluke o načinu i rezultatima procjene odnosno testiranja kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto učitelja/ice fizike, suglasnost za zapošljavanje Sandra Borčića na navedeno radno mjesto izrazili su članovi Eda Antonac, Claudio Stocovaz, Aleksander Krt, Ivana Kmet, Dolores Muhvić i Barbara Vežnaver Antonac.

 

Ad. 5.

Po petoj točci dnevnog reda, temeljem prethodno poslane Odluke o načinu i rezultatima procjene odnosno testiranja kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto tajnika/tajnice, suglasnost za zapošljavanje Morane Odicki na navedeno radno mjesto izrazili su članovi Eda Antonac, Claudio Stocovaz, Aleksander Krt, Ivana Kmet, Dolores Muhvić i Barbara Vežnaver Antonac.

Ad. 6.

Po šestoj točci dnevnog reda, na prijedlog Odluke o ekonomskoj cijeni vrtića za ped. god. 2019./2020. primjedbu je izrazio Aleksander Krt. Nakon što je u prijedlogu Odluke definiran 10 – satni program te izmijenjena cijena koju plaćaju roditelji djece s područja Općine Motovun u iznosu od 600,00 kn za 10 – satni program te 6 – satni program u iznosu od 500,00 kn, istu su usvojili članovi Eda Antonac, Claudio Stocovaz, Aleksander Krt, Ivana Kmet, Dolores Muhvić i Barbara Vežnaver Antonac.

Ad. 7.

Pod točkom 7., usvojen je prijedlog Odluke o isplati naknade za mentorstvo odgajateljici Barbari Vežnaver Antonac nakon uspješnog stručnog osposobljavanja pripravnice Martine Buzećan.  Istu su usvojili članovi Eda Antonac, Claudio Stocovaz, Aleksander Krt, Ivana Kmet, Dolores Muhvić i Barbara Vežnaver Antonac.

Ad. 8.

Pod točkom Razno, članovima je prethodno poslan dopis Talijanske zajednice Šterna sa molbom za besplatno korištenje školskih prostorija u svrhu održavanja lekcija učenja talijanskog jezika učenicima prvog razreda.  Istu su usvojili članovi Eda Antonac, Claudio Stocovaz, Aleksander Krt, Ivana Kmet, Dolores Muhvić i Barbara Vežnaver Antonac.

39. sjednica Školskog odbora završila je u 14:00 sati.

 

                                                                                                             

______________________________________________________________________________________________________________

 

Zaključak 38. sjednice Školskog odbora

- 26.09.2019.

 

 

Dnevni red:

 

 1. Verifikacija zapisnika 37. sjednice Školskog odbora
 2. Verifikacija mandata novoizabranog člana Školskog odbora
 3. Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada te Školskog kurikuluma za šk. god. 2019./2020.
 4. Suglasnost Školskog odbora za otkaz skrivljen ponašanjem radnika
 5. Razno

 

 

Ad-1./ Zaključak

 

Zapisnik je jednoglasno prihvaćen.

 

Ad-2./ Zaključak

 

Školski odbor jednoglasno je verificirao mandat Dolores Muhvić na mjestu člana Školskog odbora izabranog od strane Učiteljskog vijeća.

 

Ad-3./ Zaključak

 

Školski odbor jednoglasno je usvojio Godišnji plan i program rada te Školski kurikulum za šk. god. 2019./2020.

 

Ad-4./ Zaključak

 

Školski odbor jednoglasno je izrazio suglasnost za davanje otkaza radi skrivljenog ponašanja radnika.

 

Ad-5./ Zaključak

 

Pod točkom Razno prihvaćene su tri (3) pristigle zamolbe:

 

 1. jedinstvena cijena produženog boravka za djecu
 2. naknadni upis djece u Predškolski program pri Školi
 3. korištenje školske dvorane od strane Zajednice Talijana Livade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisničarka:                                                                                                                       Predsjednica Školskog odbora:

 

Morana Odicki                                                                                                                                    Ivana Kmet

 

e-Dnevnik

 
ONLINE KATALOG

 
Općina Oprtalj

 
Vremenska prognoza
Weather by Freemeteo.com
 
Istarska županija

 
Kalendar
« Travanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

 
Korisni linkovi 
Oglasna ploča
 
Arhiva dokumenata
 
Škola za život

 
Raspored sati

Priloženi dokumenti:
RASPORED SATI 2019.-2020..docx

 
Informacije za roditelje

OBAVIJEST RODITELJIMA

 

 
Kako do nas?

 
Web mail

 
 > Školski odbor
CMS za škole logo
Osnovna škola-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj- Portole / M. Laginje 25, HR-52428 Oprtalj / os-msorga-oprtalj.skole.hr / ured@os-msorga-oprtalj.skole.hr
preskoči na navigaciju