preskoči na sadržaj

Osnovna škola-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj- Portole

PRESTANAK RADA VRTIĆA OD 24.12.2020. - 8.1.2021.

Poštovani roditelji, na ovim stranicama možete pronaći informacije i zanimljivosti za naš dječji vrtić.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poštovani roditelji / skrbnici djece polaznika vrtića,

obavještavamo Vas da će vrtić u periodu od 24.12.2020. do 8.1.2021. biti zatvoren.

 

S poštovanjem,

Ljubica Puškar, ravnateljica

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ORGANIZACIJA RADA OSNOVNE ŠKOLE - SCUOLA ELEMENTARE MILANA ŠORGA OPRTALJ - PORTOLE I VRTIĆA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020. - 2021. PREMA EPIDEMIJOLOŠKIM MJERAMA HZZJZ

 

Ove epidemiološke mjere vrijede za učenike Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole i djecu polaznika vrtića pri školi za vrijeme nastave u školi/boravka u vrtiću od 7. rujna 2020. godine. Mjere su izrađene prema uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

 

OBVEZE RODITELJA I DJECE PRIJE DOLASKA U ŠKOLU/VRTIĆ

Roditelji/skrbnici imaju obvezu izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu svaki dan prije dolaska u školu. U slučaju povišene temperature ne smiju dijete poslati u školu već se javljaju telefonom ravnatelju škole i izabranom liječniku obiteljske medicine radi odluke o testiranju i liječenju djeteta. Učenici viših razreda mogu sami izmjeriti temperaturu.

Vrijednost izmjerene temperature prije dolaska u školu roditelj/učenik  je dužan upisati u posebnu bilježnicu.

Osigurati djetetu 1 paketić papirnatih maramica za nos i staviti ga u torbu.

Papuče se donose u vrećici te se u petak odnose doma na pranje i dezinfekciju.

 

DOLAZAK UČENIKA I RODITELJA U ŠKOLU

Djeca u školu dolaze sama, organiziranim prijevozom ili u pratnji roditelja na načina kako bi dolazili da nema epidemije.

U školu je iznimno dozvoljen ulazak samo jednog roditelja u pratnji učenika 1. razreda ili djetetu s teškoćama u razvoju koji nema osiguranu podršku pomoćnika u nastavi i ne može samo ući u školu. Roditelj koji ulazi u školu dužan je držati razmak od 1.5 m u odnosu na druge učenike/djelatnike škole i u školu obvezno ulaziti s maskom.

Dijete u školu ne smije dovoditi roditelj koji ima simptome respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, poteškoće u disanju, kašalj, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolje, proljev i povraćanje), ako ima izrečenu mjeru samoizolacije ili ako je dijete zaraženo s COVID-19 ne smije dolaziti u školu. Ako iste simptome ili mjeru samoizolacije ima dijete/učenik ili ako je zaraženo virusom COVID-19 ne smije dolaziti u školu.

Roditelji/skrbnici koji dovode i odvode djecu to čine na načina da ne ulaze u školu, ili ako je to neophodno iz opravdanih razloga ili je roditelj učenika 1. razreda ili je roditelj s teškoćama u razvoju, već dolaze do ulaza pri čemu zadržavaju distancu od 1.5 metara u odnosu na druge roditelje skrbnike i djecu. Roditelji i djeca iz istog kućanstva ne moraju držati distancu.

Učenik dolazi i odlazi iz škole sa školskom torbom te svoju opremu i pribor ne dijeli s drugim učenicima.

U školu učenici ulaze prema uputama dežurnog učitelja. Ulazak učenika u školu i u njihove razrede nadziru i provode dežurni učitelji.

Kad svi učenici uđu u svoj razredni odjel započinje sat.

 

ORGANIZACIJA ULASKA UČENIKA I DJECE VRTIĆA U ŠKOLSKU ZGRADU

Učenici ulaze u školu kroz glavni ulaz.

U 8:00 sati u školsku zgradu ulaze učenici putnici.

Nastava počinje u 8:00 sati, a završava višim razredima u 13:45 sati.

Djecu u vrtić dovode roditelji do ulaza u zgradu gdje ih preuzima odgajateljica u 6:30 ili u 7:45 sati.

Ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom učenicima nižih razreda nastava završava u 12:55, a utorkom i petkom u 12:05.

 

ORGANIZACIJA PRIJEVOZA UČENIKA

Prijevoz učenika školskim autobusom je dogovoren i definiran sa prijevoznikom Arriva trans d.o.o i primjenjivati će se od 7.9.2020.

 

PRIJEVOZ ŠKOLSKIM KOMBIJEM

Napomena: Ove školske godine kombi vozi 18 učenika.

U školskom kombiju obvezna je maska za lice.

 

RASPORED VOŽNJE KOMBIJEM

 

 

POLAZAK

PERELIĆI

PRINCI BRIJEG

PIGINI

LIVADE

OPRTALJ

RAVNICE

GRADINJE

ISPOD IPŠE

IPŠI

 

6:40

6:45

6:50

7:00

7:10

7:15

7:25

7:30

7:35

 

POLAZAK

OPRTALJ

SVETI IVAN

ORLIĆI

OPRTALJ

 

7:45

7:50

7:55

8:00

 

 

POVRATAK

OPRTALJ

ORLIĆI

SVETI IVAN

OPRTALJ

PERELIĆI

PRINCI BRIJEG

 

12:20

12:25

12:30

12:40

12:50

12:55

 

 

 

 

 

 

 

 

POVRATAK

LIVADE

RAVNICE

GRADINJE

OPRTALJ

LIVADE

PIGINI

ISPOD IPŠE

GRADINJE

 

13:00

13:10

13:20

13:35

14:10

14:15

14:20

14:25

 

POVRATAK

IPŠI

OPRTALJ

 

14:35

14:45

 

 

 

BORAVAK UČENIKA U ŠKOLI I DJECE U VRTIĆU

Djeca bi trebala što je moguće više držati distancu (fizičku udaljenost) od druge djece i odraslih (preporučeno 1,5 m).

Tijekom boravka u školi učenik i djeca u vrtiću isključivo borave u svojoj odgojno - obrazovnoj skupini (razredu/vrtiću)  i ne miješa se s drugom djecom iz drugih odgojno - obrazovnih skupina.

 

RASPORED UČIONICA UČENIKA

 

RAZREDNI

ODJEL

PRIZEMLJE

I. KAT

II. KAT

1.4.

I. kat

2.

prizemlje

3.

I. kat

5.

I. kat

6.

prizemlje

7.

I. kat

8.

II. kat

 

Učenik prostoriju u kojoj boravi njegova odgojno - obrazovna skupina može napustiti samo u slučaju odlaska na toalet ili izlaska u dvorište škole radi aktivnosti na otvorenom i to isključivo na način da se ne miješa s drugom djecom iz drugih razreda.

Prilikom prolaska kroz zajedničke prostorije (hodnik, sanitarni čvor, dvorana) učenici ne smiju dodirivati površine ili predmete i moraju se kretati kraćim putem.

Učenici moraju prati ruke prije konzumiranja hrane, nakon dolaska izvana i nakon korištenja toaleta.

 

Napomena:

Izlazak iz učionica kontroliraju učitelji pritom pazeći da se učenici ne okupljaju i da se prilikom odlaska u sanitarni čvor ne stvori nepotreban red čekanja. Učenici odlaze u sanitarni čvor prema potrebi, a pritom obavještavaju učitelja.

Učenike treba poticati da kada kašlju i kišu prekriju usta i nos laktom ili papirnatom maramicom.

Treba redovito podsjećati učenike da rukama ne dodiruju, nosu, oči i usta.

Učenici ne smiju dijelit školski pribor, čaše, boce vode ili soka, te ne smiju uzimati tuđe stvari, a niti ih dodirivati.

Djeca imaju marendu u blagavaoni unutar svog termina.

 

 

ORGANIZACIJA NASTAVE U ŠKOLI / ORGANIZACIJA RADA VRTIĆA

Nastava u školi organizirana je za sve učenike od 1. do 8. razreda u jutarnjoj smjeni.

Svi učenici dužni su pohađati nastavu.

Tijekom nastave učenici jedne obrazovne skupine ne miješaju se s učenicima druge obrazovne skupine.

 

U razrednoj nastavi s učenicima boravi njihova učiteljica razredne nastave i učitelji predmetne nastave.

Napomena:

Svi učitelji dužni su nositi maske.

 

U predmetnoj nastavi s učenicima borave predmetni učitelji.

 

Napomena:

Svi učitelji i učenici dužni su nositi maske jer škola ne može osigurati 1,5 m razmaka  među svim učenicima.

Učitelji predmetne nastave napuštaju učionicu u trenutku ulaska drugog profesora u razred. Učenici niti u jednom trenutku neće biti bez nadzora.

 

Nastava TZK-a odvijati će se kad je moguće u vanjskim prostorima škole, a kada ne bude moguće zbog vremenskih uvjeta održavati će se u sportskoj dvorani.

 

Napomena:

Učitelj TZK-a dolazi po učenike u razredni odjel i vodi ih kroz školu u dvoranu ili u vanjski prostor. Pritom vodi računa da se učenici ne susretnu sa ostalim učenicima.

 

Nastava informatike održavati će se u učionici informatike.

 

Napomena:

Svaki razredni odjel ima blok sat. Prije ulaska drugog razrednog odjela na nastavu spremačica će dezinficirati stolna računala i radne površine.

Za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 ne organizira se ekskurzija učenika, izvanučionička nastava, posjeti i ostalo.

 

Odgajateljice pri dolasku na posao presvlače odjeću i obuću u kojoj su došle te stavljaju čistu radnu kutu i obuću prije ulaska u vrtić.

 

POSTUPANJE U SLUČAJU SUMNJE U ZARAZU DO DJETETA

Kod pojave znakova bolesti koja upućuje na zarazu COVID-19 (povišena tjelesna temperatura - pod pazuhom 37,2 , simptomi respiratornih bolesti - kašalj, poteškoće u disanju, grlobolja, poremećaj osjeta njuha i okusa i gastrointestinalne smetnje, proljev, povraćanje i bol u trbuhu) dijete/učenik ostaje kod kuće i javlja se najprije telefonom izabranom liječniku obiteljske medicine koji odlučuje o testiranju. O tome roditelj mora obavijestiti školu.

Ako djeca razviju simptome COVID-19 tijekom boravka u ustanovi učitelj odmah obavještava roditelje koji i najkraćem mogućem roku trebaju doći po dijete.

 

Napomena:

Do dolaska roditelja dijete će biti izolirano u prostoru koji se nalazi na prvom katu škole do ureda ravnatelja. Odmah po utvrđivanju simptoma djetetu ćemo osigurati masku za lice, a učitelju koji prati dijete do prostorije za izolaciju i boravi s njime osigurati masku i jednokratnu pregaču. U trenutku kad učitelj napusti zbog navedenog svoj razredni odjel njega privremeno zamjenjuje stručna služba škole Po odlasku djeteta dezinficirati ćemo prostoriju u kojoj je dijete bilo izolirano.

 

Ravnatelj školskom nadležnom epidemiologu/školskom liječniku javlja svako grupiranje osoba sa sumnjom u COVID-19 i svaku pojedinačnu infekciju koju roditelj ili djelatnik moraju najhitnije prijaviti ravnatelju.

Kod pojedinačnog slučaja pojave simptoma koji mogu upućivati na zarazu COVID-19, razredni odjel u pravili nastavlja sa radom, dok se kod prijavljenog grupiranja osoba sa znakovima bolesti postupa sukladno mišljenju liječnika.

Kad se kod djeteta/učenika utvrdi zaraza COVID-19, postupa se sukladno Odluci nadležnog epidemiologa. Za sve osobe kod kojih se utvrdi da su bile u bliskom kontaktu sa zaraženom osobom u vrijeme kad je osoba mogla biti zarazna izriče se mjera izolacije.

Prostor za izolaciju biti će na I. katu u uredu pedagoginje.

 

 

ODLAZAK IZ ŠKOLE I VRTIĆA

Izlazak učenika iz škole nadgleda učitelj/ica koja s njima održava zadnji školski sat, te vodi brigu o održavanju distance i pridržavanju svih ostalih mjera kod izlaska učenika iz škole.

Djecu vrtića preuzimaju roditelji (obvezna maska) ispred ulaza Škole po prethodnom dogovoru sa odgajateljicama u 15:20, 15:45 i u 16:20.

 

PRIJEVOZ UČENIKA

Učenici koji na nastavu dolaze organiziranim prijevozom dužni su se u autobusu pridržavati mjera propisanih za javni prijevoz.

Učenici su kod ulaska u autobus, tijekom vožnje i kod izlaska autobusa dužni održavati fizičku distancu i nositi masku.

Učenici se tijekom vožnje organiziranim prijevozom grupiraju prema razrednim odjelima na način da se izbjegava miješanje učenika različitih razrednih odjela.

 

 

ČIŠĆENJE PROSTORA

 

Spremačice konstantno održavaju dezinfekciju u ustanovi.

Zadnja osoba koja izlazi je spremačica koja dezinficira sve korištene površine.

Prostorije provjetrava učitelj/ica kada god to uvjeti dozvoljavaju.

Spremačice redovito brišu kvake, ručke na prozorima, radne površine tipkovnice, tipke vodokotlića, prekidače za struju.

Čišćenje se provodi kada djeca napuste školsku zgradu, dok će se sanitarni čvorovi pojačano čistiti.

 

 

 

                                                                                                                                    Ravnateljica:

Ljubica Puškar, mag.educ.biol. et chem.

 

KLASA: 601-01/20-01/01

URBROJ: 2105-20-01-20-01

Oprtalj, 25. svibnja  2020. godine

 

Sukladno Pravilniku o upisima i mjerilima upisa djece u Program predškolskog odgoja pri školi, ravnateljica Osnovne škole – scuola elementare Milana Šorga Oprtalj – Portole, za Program predškolskog odgoja pri školi, objavljuje

 

OGLAS  ZA UPIS DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021.

 

 1. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

 

Da bi svoje dijete upisali u Program predškolskog odgoja pri školi, potrebno je popuniti i potpisati Zahtjev za upis djeteta u dječji vrtić pri osnovnoj školi Milana Šorga Oprtalj, (možete ga osobno podignuti u školi ili preuzeti sa web stranice škole). Ispunjeni zahtjev s pripadajućom dokumentacijom predaje se osobno u tajništvu škole, od 26. svibnja 2020.  do 5. lipnja 2020. god od 08:00 do 10:00 sati.

 

 1. POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Uz ispunjeni zahtjev za upis djeteta u vrtić roditelj ili skrbnik obvezno prilaže:

 1. Presliku rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih djeteta,
 2. Presliku domovnice djeteta,
 3. Preslika osobne iskaznice majke / skrbnika djeteta,
 4. Preslika osobne iskaznice oca / skrbnika djeteta,
 5. Potvrdu o prebivalištu djeteta i roditelja (ne starije od 3 mjeseca),
 6. Ako dijete nema prebivalište na području Općine Oprtalj, prilaže se rješenje/ potvrda jedinice lokalne samouprave u kojoj dijete ima prebivalište kojim se odobrava sufinanciranje boravka djeteta u upisanom programu vrtića,
 7. Liječnička potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta.

 

Roditelji koji se pozivaju na neki od kriterija za ostvarivanje prednosti zahtjevu za upis dužni su priložiti:

 1. Potvrde o radnom statusu roditelja / potvrde o zaposlenju ili dokaz o samostalnom obavljanju djelatnosti –rješenje, obrtnica /dokaz o statusu poljoprivrednika,
 2. Preslika rodnog lista ili izvadak iz matice rođenih za ostalu djecu u obitelji, kada je u obitelji više od troje djece,
 3. Rješenje o invalidnosti,
 4. Liječničku potvrdu specijaliste ili liječnika primarne zdravstvene zaštite o težoj bolesti roditelja, odnosno djeteta,
 5. Preporuku ili rješenje ovlaštenog organa ili službe za djecu s teškoćama u razvoju,
 6. Potvrdu Centra za socijalnu skrb o socijalnom statusu,
 7. Pravomoćnu presudu o razvodu braka za razvedene roditelje,
 8. druge dokaze kojima se dokazuje prednost pri upisu djeteta u Vrtić pri Školi.

 

 1. UPIS

 

Rezultati upisa objavit će se najkasnije 30 dana od isteka roka za podnošenje zahtjeva na oglasnim pločama škole i na internetskoj stranici škole, u obliku liste.

Rješenje o upisu dostavlja se poštom i potvrđuje dostavnicom.

Protiv Rješenja o upisu podnositelji zahtjeva za upis imaju pravo žalbe koja se podnosi pismeno Školskom odboru u roku od 15 dana od obavješćivanja roditelja o rezultatu upisa.

 

Djeca primljena u vrtić, upisuju se na temelju Ugovora koji se sklapa najkasnije do 07. rujna 2020. godine, kada započinje nova pedagoška godina.

 

                                                                         Ravnateljica:

                                                                                       Ljubica Puškar mag. educ. bio. i kem.

Zahtjev za upis djeteta nalazi se na pri dnu stranice.

 

OBAVIJEST O OTVARANJU DJEČJEG VRTIĆA PRI ŠKOLI

Poštovani,

obaviještavamo Vas kako će od 1. lipnja 2020. godine dječji vrtić pri školi nastaviti sa svojim radom za svu djecu.

Veselimo se ponovnom druženju.

 

 

DJEČJI VRTIĆ SE PRIVREMENO ZATVARA

od 13.03.2020. do daljneg

(u priloženim dokumentima Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zatvaranju dječjeg vrtića)

 

 

PEDAGOŠKA GODINA 2019./2020. ZAPOČINJE  02.09.2019.

 

Temeljem čl. 11. Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Predškolski program pri Osnovnoj školi- scuola elementare Milana Šorga Oprtalj- Portole, KLASA:002-01/19-20/10, URBROJ: 2105-20-07-19-01, od 17. 05. 2019. Komisija za upis u Predškolski program pri Osnovnoj školi- Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj - Portole u pedagoškoj godini 2019./2020. je na sjednici održanoj 9. 07. 2019. godine donijela sljedeću

ODLUKU
o upisu djece u Predškolski program pri Školi


I
U Predškolski program pri Osnovnoj Školi- Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj- Portole u pedagoškoj godini 2019./2020. primljeni su:


1. Nadišić Mattia,
2. Rendulić Dominique,
3. Rendulić Michelle.


II

S rezultatima upisa Komisija će odmah nakon objave upoznati Školski odbor i osnivača Vrtića pri Školi. 


                                                                                                                          III
Protiv odluke Komisije o rezultatima upisa podnositelji/ce zahtjeva za upis imaju pravo žalbe.
Žalba se podnosi Školskom odboru Škole u roku od 15 dana od dana objavljivanja odluke o rezultatima upisa na oglasnoj ploči Škole.

 

 

Klikom na odabranu sličicu otvorit će se dokument 

 

 

JELOVNIK

 

ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U VRTIĆ

 

e-Dnevnik

 
ONLINE KATALOG

 
Općina Oprtalj

 
Vremenska prognoza
Weather by Freemeteo.com
 
Istarska županija

 
Kalendar
« Travanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

 
Korisni linkovi 
Oglasna ploča
 
Arhiva dokumenata
 
Škola za život

 
Raspored sati

Priloženi dokumenti:
RASPORED SATI 2019.-2020..docx

 
Informacije za roditelje

OBAVIJEST RODITELJIMA

 

 
Kako do nas?

 
Web mail

 
 > Dječji vrtić
CMS za škole logo
Osnovna škola-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj- Portole / M. Laginje 25, HR-52428 Oprtalj / os-msorga-oprtalj.skole.hr / ured@os-msorga-oprtalj.skole.hr
preskoči na navigaciju