2020-02-10 12:14:41

KALENDAR RADA ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2019./2020. GODINI (novi)

KALENDAR RADA ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2019./2020. GODINI (novi)

 

Početak nastavne godine – 9. rujna 2019.

Završetak nastavne godine – 26. lipnja 2020.

NASTAVA JE USTROJENA U DVA OBRAZOVNA RAZDOBLJA:

1. OBRAZOVNO RAZDOBLJE TRAJE OD: 9. RUJNA 2019. DO 23. PROSINCA 2019.

2. OBRAZOVNO RAZDOBLJE TRAJE OD: 7. SIJEČNJA 2020. DO 26. LIPNJA 2020.

ODMORI UČENIKA:

Jesenski odmor za učenike počinje

30. listopada 2019., a završava 3. studenoga 2019. godine.

Prvi dio zimskoga odmora za učenika počinje

24. prosinca 2019., a završava 6. siječnja 2020. godine.

Drugi dio zimskoga odmora za učenike neće biti ostvaren

Proljetni odmor učenika počinje

10. travnja 2020., a završava 13. travnja 2020. godine.

Ljetni odmor učenika počinje 29. lipnja 2020. godine., osim za učenike koji  pohađaju dopunski rad ili polažu predmetni, razredni ili popravni ispit.

 

KALENDAR RADA ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2019./2020. GODINI (novi)

 

Početak nastavne godine – 9. rujna 2019.

Završetak nastavne godine – 26. lipnja 2020.

NASTAVA JE USTROJENA U DVA OBRAZOVNA RAZDOBLJA:

1. OBRAZOVNO RAZDOBLJE TRAJE OD: 9. RUJNA 2019. DO 23. PROSINCA 2019.

2. OBRAZOVNO RAZDOBLJE TRAJE OD: 7. SIJEČNJA 2020. DO 26. LIPNJA 2020.

ODMORI UČENIKA:

Jesenski odmor za učenike počinje

30. listopada 2019., a završava 3. studenoga 2019. godine.

Prvi dio zimskoga odmora za učenika počinje

24. prosinca 2019., a završava 6. siječnja 2020. godine.

Drugi dio zimskoga odmora za učenike neće biti ostvaren

Proljetni odmor učenika počinje

10. travnja 2020., a završava 13. travnja 2020. godine.

Ljetni odmor učenika počinje 29. lipnja 2020. godine., osim za učenike koji  pohađaju dopunski rad ili polažu predmetni, razredni ili popravni ispit.

 


Osnovna škola Milana Šorga Oprtalj