2020-03-22 18:53:25

RASPORED SATI

Dragi učenici i roditelji,

nastava na daljinu odvijati će se, kao i do sada, po redovnom rasporedu sati za šk. god. 2019./2020.

Učitelj/ica odlučuje o tome koje materijale treba upotrijebiti u skladu s potrebama pojedinog razreda i predmeta. Napominjemo, osim radnih materijala, uputa i podrške učenicima, učitelji komuniciraju s učenicima kako bi im se pružila povratna informacija. Praćenje rada pojedinog učenika učitelj/ica evidentira u e - Imenik.

Link - Ministastvo znanosti i obrazovanja, nastavu na daljinu - raspored

https://mzo.gov.hr/vijesti/nastava-na-daljinu-raspored-3629/3629


Osnovna škola Milana Šorga Oprtalj