2020-10-21 17:12:51

DJEČJI TJEDAN

Od 5. do 10. listopada u našoj školi održavao se Dječji tjedan. Sudjelovali su svi učenici od prvog do osmog razreda. Učenici od prvog do četvrtog razreda su na satu razrednika crtali svoje odgovore na pitanje Zašto volim biti dijete?, a učenici viših razreda na to su pitanje odgovarali riječima. Svi su radovi izloženi pred školom. Dječji tjedan sa svojim sloganom „Ljubav djeci prije svega“ osvještava prava djece diljem svijeta.

Anđela Vukadinović, 5.r.

 

 

 

 Slika 1. Zašto volim biti dijete?


Osnovna škola Milana Šorga Oprtalj